Gå til indhold
PBU skærper sin klimaprofil

Nyhed -

PBU skærper sin klimaprofil

PBU sætter nye klimamål og tilpasser investeringerne, så de bidrager til en grønnere verden.

FN’s medlemslande er i disse dage samlet til klimatopmøde i Glasgow for at beslutte, hvordan man skal følge op på Paris-aftalen fra 2015 og aktivt bidrage til at få den globale opvarmning under kontrol. Konsekvenserne af den globale opvarmning presser sig på, og verden står overfor store udfordringer i kampen mod klimaforandringerne. Det er en kamp, alle har et ansvar for at bidrage til, også pensionsselskaberne.

Flere grønne og bæredygtige investeringer
I Pædagogernes Pension (PBU) besluttede vi i foråret det langsigtede mål, at investeringerne skal være CO2-neutrale senest i 2050. Nu fastlægger vi de mål, som skal nås undervejs i 2025 og 2030.

”Vi er meget optagede af, at PBU skal investere så grønt og bæredygtigt som muligt, og vi skal finde endnu flere attraktive investeringsmuligheder. Det skal ske samtidigt med, at vi fortsætter med at påvirke og motivere de virksomheder, der udleder meget CO2, til at finde løsninger på klimaudfordringerne,” siger Sune Schackenfeldt, PBU’s administrerende direktør.

Et CO2-fodaftryk på 346.151 bilrejser
PBU’s vej til at yde vores bidrag til en grønnere verden består blandt andet i, at:

  • Investeringernes CO2-fodaftryk skal reduceres med mindst 30 pct. i 2025 og mindst 50 pct. i 2030.
  • De grønne investeringer (investeringer i klimavenlige løsninger, herunder vedvarende energi) skal udbygges yderligere, så de senest i 2030 udgør mindst 15 pct. af den samlede kapital.

I dag udgør PBU’s grønne investeringer 6,4 mia. kr. eller 7,8 pct. af den investerede kapital. PBU har opgjort sit CO2-fodaftryk til 370.000 tons CO2 (baseret på 70 pct. af vores investerede kapital). Det svarer til 346.151 køreture i en benzindrevet bil fra København til Barcelona og retur.

At nå klimamålene er en stor udfordring - men vi er godt i gang. Vi har bl.a. udelukket investeringer i 147 af de mest CO2-forurenende virksomheder og i virksomheder, som vi ikke opfatter som seriøse i deres arbejde med at bekæmpe klimaforandringer.

Der skal en grøn og bæredygtig omstilling til
PBU’s investeringer skal være robuste og sikre både de nuværende og fremtidige pensioner. Derfor er vores klimamål afhængige af, at der sker en omstilling af økonomien til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Og det kræver, at FN’s medlemslande kommer i mål med klimaplaner, der sætter handling bag ordene i Paris-aftalen.Hvis du er nysgerrig efter at vide endnu mere om PBU’s planer, kan du læse mere i klimarapporten på linket nedenfor. Rapporten er på engelsk og indledes med et dansk resumé.

Related links

Tags

Relaterede nyheder