Gå til indhold
Ny rapport: PBU’s arbejde med samfundsansvar

Nyhed -

Ny rapport: PBU’s arbejde med samfundsansvar

I Rapport om Samfundsansvar kan du blive klogere på, hvordan PBU har arbejdet med ansvarlig investering og aktivt ejerskab i 2020.

Rapport om Samfundsansvar 2020 beskriver PBU’s arbejde med sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i vores investeringer. Det vil med andre ord sige, hvordan vi investerer med omtanke.

I PBU arbejder vi med den såkaldte dobbelte bundlinje. Det betyder, at vi lægger samme høje vægt på afkast og på ansvarlighed i investeringerne – begge dele skal være opfyldt, når vi investerer.

Rapporten indeholder en status over de områder, som vi har arbejdet intensivt med i 2020, og de resultater, vi har opnået.

Social ansvarlighed
I rapporten kan du fx læse, at vi i det aktive ejerskab også i 2020 havde særligt fokus på virksomhedernes sociale forhold indenfor disse fire områder:

  • Ansvarlig skat
  • Kvinders rettigheder og ligeløn
  • Børns rettigheder
  • Arbejdstagerrettigheder

Et konkret eksempel er, at PBU som hovedinvestor i den nyetablerede fond SWEEF med fokus på bl.a. kvindelige entreprenører og vækstvirksomheder ledet af kvinder støtter kvinders uafhængighed og rettigheder i Asien. Det kan du læse mere om på rapportens side 13.

Kampen mod klimaforandringer
Klima er også et af de vigtige områder, hvor PBU med sine investeringer kan være med til at gøre en forskel. Det gør vi fx ved at investere i grønne obligationer og inden for vedvarende energi, vand og biomasse. I vores klimapolitik fra 2020 er vores mål, at investeringerne skal være CO2-neutrale senest i 2050. Klimapolitikken er vores grundlag, når vi skal vurdere, hvordan mulige investeringer påvirker klimaet, og om de virksomheder, vi allerede investerer i, opfylder vores krav til at handle i forhold til at nå klimamålene. Du kan læse mere om vores syn på klimaet, og hvad vi gør, på side 17 i rapporten.


Du finder hele rapporten på linket nedenfor.

Rapport om Samfundsansvar 2020