Gå til indhold
PBU tager kampen op mod klimaforandringer

Nyhed -

PBU tager kampen op mod klimaforandringer

Som medlem i et nyt globalt klimainitiativ for investorer vil PBU være med til at bane vejen for CO2-neutrale investeringer og gøre en forskel for klimaet.

Med et mål om at vores investeringer skal være CO2-neutrale senest i 2050, bliver Pædagogernes Pension (PBU) nu medlem af et globalt klimainitiativ for investorer, ”Net Zero Investment Framework”. Her går banker og forsikrings- og pensionsselskaber sammen om rammerne for hver især at blive CO2-neutrale og bidrage til, at den globale temperaturstigning ikke overskrider det mål, der er fastsat i den globale klimaaftale (Paris-aftalen).

Mål, der forpligter
Deltagelsen i det nye initiativ betyder, at PBU skal sætte mål for, hvor vi skal være i 2030 og 2040 med hensyn til reduktion af vores CO2-fodaftryk, investering i klimaløsninger og vores aktive ejerskab. Og vi er allerede godt i gang. Som led i vores klimapolitik har vi ekskluderet 144 selskaber inden for fossil energi, som vi ikke kan investere i, da de er for afhængige af kul og oliesand, og fordi vi ikke har tilstrækkelig tillid til deres forretningsmodel.

Fælles front i klimakampen
Men der skal mere end eksklusioner til for at nå målet om CO2-neutrale investeringer senest i 2050, og det kommer det globale initiativ til at bane vejen for. Gennem samarbejdet med andre store investorer får PBU de bedste rammer og værktøjer til at tænke klimapåvirkninger ind i vores investeringsbeslutninger og sikre, at fremtidens generationer af pædagoger også kan opnå en god forrentning på deres opsparing.

Flere veje til at nå målet
Rejsen mod CO2-neutrale investeringer kræver mange forskellige slags tiltag. PBU er derfor også i gang med at reducere antallet af selskaber, som vi investerer i. Færre selskaber giver nemlig mulighed for et indgående kendskab og dermed også større tillid til de selskaber, vi vælger at investere pædagogernes opsparinger i.