Gå til indhold

Pressemeddelelse -

Pædagogernes Pension går til kamp mod skatteunddragelse

Vores velfærdssamfund bliver skadet, og u-landenes muligheder for at vokse sig ud af fattigdom svækkes, når der fifles med skatten. Det ønsker Pædagogernes Pension at bekæmpe. Vi fremsætter derfor en ny doktrin for vores adfærd som global investor - og håber på tilslutning fra andre pensionsselskaber til at udvikle og efterleve skattedoktrinen.

Ifølge OECD flyttes der på globalt plan overskud og udnyttes skattehuller i et omfang, som svarer til op mod 2.000 mia. kr. årligt i tabt selskabsskatteprovenu. Et ”konservativt” skøn er, at Danmark på den konto mister 5 mia. kr. Hvert eneste år! Det kunne fx finansiere 5.000 pædagoger og 1.000 ekstra skolelærere samt give mulighed for et varigt løft af vores skole- og daginstitutionsbygninger. 

Sune Schackenfeldt, administrerende direktør i Pædagogernes Pension, udtaler: ”Som pensionsselskab og institutionel investor er vi interesseret i at få tvivlsom praksis, der baserer sig på skattetænkning, frem i lyset. Vi ønsker, at det skal være muligt at diskutere det og på sigt at få ændret på tingene. Også selv om det er lettere sagt end gjort.” 

I u-landene er det ofte multinationale selskaber, der sætter sig på udvindingen af naturrigdomme. Selskabernes bidrag til de lokale befolkninger begrænses af skatteplanlægning over landegrænserne samt skattefrihed i lande, hvor korruption desuden er et udbredt problem. 

Pædagogernes Pension investerer også i fonde, som kan være hjemmehørende i skattelylande. Dilemmaet for investorer er, at de finansielle markeder er sådan indrettet, at vi i dag er nødt til at arbejde inden for den eksisterende struktur. Ellers kan det gå ud over afkastet. ”Selv om det er vanskeligt stof, fremlægger vi i dag en skattedoktrin, som indeholder 6 konkrete punkter, som vi vil efterleve fremover. 

Vi vil gøre vores yderste for at efterleve doktrinen – hver evig eneste dag. Men vi håber inderligt, at andre i pensionsbranchen vil være med til at udvikle og implementere den, så vi med et langt sejt træk kan få ændret tingene. Skat skal være et fokuspunkt for ansvarlige investorer på linje med arbejdsforhold, børnearbejde og miljø”, slutter Sune Schackenfeldt. 

Pædagogernes Pensions skattedoktrin går ud på, at:

  • identificere best practice samt gå offensivt i rette med virksomheder, der unddrager sig skat
  • kritik af virksomheder underbygges med handlingsorienteret dialog (engagement) 
  • relevante aktionærresolutioner vedr. skat støttes aktivt på generalforsamlinger
  • udlån af aktier aldrig fører til spekulation i udbyttebeskatning 
  • direkte investeringer i udviklingslande foregår uden skattebegunstigelser eller skattefrihed 
  • arbejde for skat som bærende princip i FN-retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd

Yderligere information: 

Udviklingsdirektør 

Jan Kæraa Rasmussen, 

Direkte 23335556

Emner


Pædagogernes Pension er pædagogernes helt eget pensionsselskab, og vi er 100 pct. ejet af vores mere end 110.000 medlemmer. Vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 70 mia. kr. Det er vores ambition at tilbyde markedets bedste pensionsordning til pædagoger.