Gå til indhold
Pensionspenge i grøn energi

Nyhed -

Pensionspenge i grøn energi

Danmark og resten af verden står midt i en energikrise, som afspejler vores afhængighed af fossile brændsler, altså olie, kul og gas. Derfor er investeringer i vedvarende energi vigtigere end nogensinde, og det kan ses i pædagogernes pensionsopsparing.

Som led i Pædagogernes Pensions (PBU) grønne omstilling og i jagten på attraktive investeringsmuligheder, investerer vi i vindenergi, solenergi og biomasse, som alle er vedvarende energiformer.

Investering i vind
Den seneste investering i vedvarende energi er Skyborn Renewables (Skyborn), som er et tysk offshore vindenergiselskab, der udvikler og driver havvindsprojekter over hele verden og kan sammenlignes med danske Ørsted. Selskabet, som er lidt af en pioner på vindområdet, har i sin mere end 20-årige levetid etableret, hvad der svarer til 7 gigawatt vindmøllekapacitet og har projekter under udvikling, der svarer til 30 gigawatt i USA, Tyskland, Frankrig og Taiwan.

Et skridt på vej mod målet
Investeringen i Skyborn er på ca. 180 mio. kr. og er en del af vores mål om at udbygge de grønne investeringer. Forudsat at der kan opnås attraktive afkast for vores medlemmer, skal grønne investeringer senest i 2030 udgøre minimum 15 pct. af PBU’s samlede kapital. Selvom der sker en voldsom vækst i udbygningen af vedvarende energi fra vand, sol og vind, så udgør den på verdensplan fortsat kun 30 pct. af verdens energiforbrug.

Den attraktive vindenergi
PBU ser gode muligheder i vedvarende energi i fremtiden. Det er en velkendt og afprøvet teknologi, hvor prisen pr. kWh er lav, og teknologien i kraft af større og mere effektive vindmøller er blevet konkurrencedygtig. Det gør vindmølleenergi attraktiv for lande med gode vindforhold. Samtidig er det en vej til at reducere afhængigheden af olie, kul og gas og komme tættere på målet i den globale klimaaftale (Paris-aftalen).

Gevinst på længere sigt
Udover miljøgevinsten er investeringer i vedvarende energi også en god og stabil placering af pædagogernes opsparing. Vi forventer, at de giver et højt afkast, men det vil tage noget tid, før vi ser det. Investeringerne karakteriseres nemlig som ’tålmodige penge’, fordi investeringshorisonten er lang, 8-10 år, og fordi pengene er bundet til bestemte projekter.

Grønne investeringer er mange ting
PBU investerer også grønt på andre områder. For eksempel er en meget stor del af vores grønne investeringer i obligationer, der er udstedt af banker. Det grønne i sådanne investeringer er, at bankerne forpligter sig til at låne pengene ud til klimavenlige projekter.

Samlet set er vores målsætning at udbygge grønne investeringer fra omkring 7 mia. kr. i dag til 18 mia. kr. senest i 2030.

Hvad kan du selv gøre?
Dine pensionspenge bidrager til den grønne omstilling, men hvad kan du selv gøre i hverdagen? Hvis du er nysgerrig og vil have et par gode råd til en klimaklog hverdag, så klik dig ind på Danmarks Naturfrednings forenings hjemmeside Klimaklog.

Vil du læse mere om PBU's bidrag til den grønne omstilling, så klik her: Grøn omstilling.

Kategorier

Kontakt

Sune Schackenfeldt

Sune Schackenfeldt

Pressekontakt Administrerende direktør