Få vores nyheder på mail

PBU’s arbejde med samfundsansvar i lyset af sundhedskrisen

Nyhed   •   Apr 01, 2020 10:34 CEST

Forsidefoto: Indiske mikrofinanskunder (NMI)

I Rapport om Samfundsansvar 2019, som netop er udgivet, kan du læse om arbejdet med ansvarlig investering og aktivt ejerskab i Pædagogernes Pension (PBU). 

Rapport om Samfundsansvar 2019 beskriver PBU’s arbejde med sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold i vores investeringer. Rapporten indeholder en status på de tiltag, vi har gennemført i 2019, og viser konkrete eksempler på, hvordan vi udøver aktivt ejerskab.

Rapporten er skrevet før coronavirussen begyndte at brede sig, og der er derfor ingen direkte henvisninger til sundhedskrisen i rapporten. Alligevel omhandler rapporten indsatser, som PBU og andre virksomheder foretager for at være ansvarlige investorer, og som har betydning for verdenssamfundets evne til at bekæmpe og forebygge lignende sundhedskriser i fremtiden.

Målet om at sikre et sundt liv for alle
Rapporten beskriver bl.a. sammenhængen mellem PBU’s indsatser og FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmål 3 om sundhed og trivsel drejer sig om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Et af delmålene er at give adgang til sikre og effektive lægemidler og vacciner til alle. I PBU’s investeringer og aktive ejerskab i medicinalindustrien er det et vigtigt mål at understøtte forskning og udvikling af vacciner og at give adgang til medicin til en overkommelig pris. PBU arbejder også med medicinalvirksomheder og fødevarevirksomheder for at modvirke medicinresistens, som i den aktuelle krise svækker mulighederne for at bekæmpe følgesygdomme af coronavirus som fx lungebetændelse.


Klimaforandringer og fattigdom er større trusler
Sundhedskrisen er stadig i en tidlig fase, og udviklingslandene er først nu ved at vurdere, hvor hårdt ramte de vil blive. Udviklingslandene har sammenlignet med Danmark langt dårligere muligheder for at slå coronavirussen ned. Sundhedssektoren er mindre udviklet, befolkningerne har svage eller slet ingen sociale sikkerhedsnet, og befolkningstæthed og utilstrækkelige sanitære forhold går ikke godt i spænd med at hindre smittespredning. Et muligt resultat af en stor udbredelse af coronavirussen er fattigdom og større pres på ressourcer. Det vil forværre verdenssamfundets muligheder for at bekæmpe klimaforandringer som potentielt vil kunne fjerne livsgrundlaget for mange flere mennesker end coronavirussen.

Balancen i ansvarlige investeringer
Sundhedskrisen understreger den gensidige afhængighed mellem den globale sundhed og den globale økonomi. I rapportens forord påpeger Sune Schackenfeldt, adm. direktør i PBU, hvor vigtigt det er at bevare en balance mellem sociale, miljømæssige og økonomiske forhold i vores tilgang til ansvarlige investeringer:

”Det sociale område er helt afgørende for, at verden kan lykkes med at nå FN’s verdensmål og skabe grundlaget for en varig og bæredygtig social og økonomisk udvikling, herunder at modvirke klimaforandringer”.

Det og meget andet kan du læse mere om i rapporten, som du finder i linket nedenfor.