Gå til indhold
PBU holder generalforsamling

Nyhed -

PBU holder generalforsamling

Du behøver ikke være delegeret eller i bestyrelsen i Pædagogernes Pension for at deltage i generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne og kan tage ordet.


Pædagogernes Pension holder den årlige generalforsamling den 3. april 2019 kl. 10.00.

I år finder generalforsamlingen sted i Pædagogernes Hus, Sundkrogsgade 15, 4. sal, 2100 København Ø.

Dagsordenen ser således ud:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab

4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne

6. Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

9. Eventuelt


Har du lyst til at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på mail:
pbu@pbu.dk senest d. 28. marts.


Pædagogernes Pension er pædagogernes helt eget pensionsselskab, og vi er 100 pct. ejet af vores 117.000 medlemmer. Vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 80 mia. kr. Det er vores ambition at tilbyde markedets bedste pensionsordning til pædagoger.