Gå til indhold
Ny seniorpension giver ret til udbetaling fra PBU

Nyhed -

Ny seniorpension giver ret til udbetaling fra PBU

Medlemmer i PBU, som får tilkendt den nye seniorpension, har mulighed for at få udbetalt invalidesum og invalidepension.

Den nye seniorpension afløste fra 1. januar 2020 seniorførtidspensionen. 

Seniorpension kan være en mulighed for dig, der er tæt på folkepensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har nedsat arbejdsevne.

Som medlem i PBU kan du som hovedregel få udbetalt invalidesum og invalidepension, hvis du får tilkendt offentlig førtidspension. Dette gælder nu også for den nye seniorpension.

Du skal søge om seniorpension i din kommune, og det er også kommunen, som afgør, om du har ret til seniorpension.

Hvem kan få seniorpension?
Seniorpension er målrettet nedslidte seniorer, og der er en række krav, som skal opfyldes, for at få tildelt pensionen. Du skal bl.a.:

  • Have højst seks år til folkepensionsalderen.
  • Maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen. Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job.
  • Have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. 

Hvad udbetaler PBU?
Det er de samme regler, der gælder, som for medlemmer, der har fået tilkendt offentlig førtidspension. Det vil sige, at PBU udbetaler en invalidesum (et engangsbeløb) til medlemmer, der er berettigede til offentlig seniorpension og ikke er fyldt 65 år. Opfylder du betingelserne, får du derudover udbetalt invalidepension. Den udbetales en gang om måneden, indtil du enten ikke længere er berettiget til offentlig seniorpension, fylder 65 år eller starter udbetalingen af din alderspension.

Reglerne for udbetaling ved seniorpension gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020.


Pædagogernes Pension er pædagogernes helt eget pensionsselskab, og vi er 100 pct. ejet af vores 117.000 medlemmer. Vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 80 mia. kr. Det er vores ambition at tilbyde markedets bedste pensionsordning til pædagoger.