Gå til indhold
Ny lov afskaffer modregning i folkepensionen

Nyhed -

Ny lov afskaffer modregning i folkepensionen

Nu kan du arbejde samtidig med, at du får folkepension, uden at blive modregnet. Folketinget har netop vedtaget at afskaffe modregningen af arbejdsindtægt i folkepensionen.

Hvis du ønsker at fortsætte med at arbejde enten fuldtid eller bare nogle timer om ugen, mens du får udbetalt folkepension, skal du ikke længere bekymre dig om, hvorvidt det kan betale sig eller ej.

Først blev modregningen af samlevers og ægtefælles arbejdsindtægt fjernet i folkepensionstillægget fra 1. januar 2023. Nu afskaffes også modregning af egen arbejdsindtægt i både folkepensionens grundbeløb og folkepensionstillægget med virkning fra 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft for 2023.

Hvad er arbejdsindtægt?
Arbejdsindtægt er indtægt ved personligt arbejde. Indtægter, der tæller med som indtægt ved personligt arbejde, er fx:

  • Lønindtægt
  • Fratrædelsesgodtgørelse, der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Den sidste efterløn, der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
  • Honorarer
  • Dagpenge
  • Mødediæter

De nye regler
I dag er reglerne sådan, at der er en grænse for, hvor meget du som pensionist må have i arbejdsindtægt, hvis du vil undgå at blive modregnet. Overstiger din årlige arbejdsindtægt 359.200 kr., bliver pensionen enten sat ned eller bortfalder. Med den nye lov afskaffes modregningen, og du kan altså arbejde lige så meget, du vil.

Du skal dog være opmærksom på, at andre indtægter end løn stadig vil blive modregnet. Det er fx kapitalindtægt, aktieindtægt og øvrige pensioner med månedlig udbetaling.

Du kan læse mere om de nye regler på borger.dk

Dit overblik over udbetaling af folkepension næste år
Det er Udbetaling Danmark, der administrerer folkepensionen, og i slutningen af 2023 udsender de et årsbrev, hvor det fremgår, hvad du som pensionist kan forvente at få udbetalt i 2024, når egen arbejdsindtægt ikke længere indgår i beregningen af folkepension.

De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft for 2023, og det betyder, at en eventuel merudbetaling af pension for 2023 først sker i forbindelse med opgørelsen af pension for 2023. Du kan forvente at modtage opgørelsen fra maj 2024.

Bliv længere på arbejdet og opnå seniorpræmie
Vidste du i øvrigt, at hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen i gennemsnit i året, efter du når folkepensionsalderen, kan du optjene en skattefri seniorpræmie, som udgør 45.415 kr. (2023-tal). Denne udbetaling giver ingen modregning i dine egne eller din samlevers/ægtefælles offentlige ydelser. Det kan du læse meget mere om her: Seniorpræmie

Husk, at du altid kan ringe til vores rådgivere på 70 11 20 11, hvis du har spørgsmål.

Kontakt

Sune Schackenfeldt

Sune Schackenfeldt

Pressekontakt Administrerende direktør