Gå til indhold
Generalforsamling i Pædagogernes Pension

Nyhed -

Generalforsamling i Pædagogernes Pension

Pædagogernes Pension holder generalforsamling onsdag d. 24. april 2024 kl. 10.00.

Generalforsamlingen finder sted i Pædagogernes Hus, Sundkrogsgade 13, 4. sal, 2100 København Ø.

Alle medlemmer i Pædagogernes Pension kan deltage i generalforsamlingen. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret.

Hvis du ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på pbu@pbu.dk senest den 19. april 2024.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne
  6. Pædagogernes Pensions aflønningspolitik
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  9. Eventuelt

Kategorier

Kontakt

Sune Schackenfeldt

Sune Schackenfeldt

Pressekontakt Administrerende direktør