Få vores nyheder på mail

Børns rettigheder og klima er vigtigst for pædagoger

Nyhed   •   Aug 27, 2020 15:03 CEST

90 pct. af medlemmerne i Pædagogernes Pension synes, at det er vigtigt, at deres pensionsselskab investerer ansvarligt og bæredygtigt. Det viser tallene fra en helt ny medlemsundersøgelse.

Pædagogernes Pension er 100 pct. medlemsejet. Derfor har medlemmernes meninger og holdninger stor betydning for de beslutninger, vi træffer, og den måde vi agerer på. Resultaterne af den nye medlemsundersøgelse viser, at medlemmerne i Pædagogernes Pension har en stor interesse i socialt ansvarlige og klimavenlige investeringer, hvilket går fint i spænd med pensionsselskabets målsætninger.

Større fokus på børns rettigheder
Ifølge medlemmerne i Pædagogernes Pension er børns rettigheder det vigtigste indsatsområde i forhold til ansvarlige og bæredygtige investeringer. Tallene fra medlemsundersøgelsen 2020 viser, at 33 pct. af medlemmerne synes, at børns rettigheder skal prioriteres højest. Også i Pædagogernes Pension er social ansvarlighed et vigtigt område.

Sammenhængen mellem medlemmernes og pensionsselskabets holdninger og ambitioner er glædelig, mener administrerende direktør i Pædagogernes Pension, Sune Schackenfeldt, der fremhæver selskabets stigende sociale fokus:

”I Pædagogernes Pension udbygger vi løbende vores fokus på social ansvarlighed. På delegeretmødet i 2018 var børns rettigheder et af de fremhævede hovedområder, der nu - gennem vores investeringer og aktive ejerskab - er blevet styrket. Vi vil bl.a. ikke acceptere børnearbejde og prøver samtidig at påvirke virksomheder til at levere løsninger i form af uddannelse, sundhed og gode arbejdsforhold for de voksne,” siger Sune Schackenfeldt.

Pædagogernes Pension og medlemmerne deler klimaambitioner
Klimavenlige investeringer står også højt på medlemmernes dagsorden og optager pladsen som det næstvigtigste område. Her mener 16 pct. af de adspurgte, at beskyttelse af klimaet skal prioriteres højest. Ligesom børns rettigheder er klimaudfordringer også et vigtigt fokuspunkt hos Pædagogernes Pension:

”Som investor arbejder vi aktivt for en løbende global omstilling til en økonomi, som er mindre afhængig af fossile brændstoffer, og hvor vedvarende energi og grøn teknologi er i fokus,” siger Sune Schackenfeldt, ”samtidig med dette forsøger vi at skabe det bedst mulige afkast for vores medlemmer, og det er derfor meget positivt, at de deler de sociale og klimamæssige ambitioner, vi har,” lyder det fra den administrerende direktør.

Du kan læse mere om bæredygtige investeringer og social ansvarlighed på pbu.dk/ansvar