Gå til indhold
Børn & Unge sætter fokus på syge pædagoger

Nyhed -

Børn & Unge sætter fokus på syge pædagoger

Pædagoger bliver lige så syge som før. Men langt færre får førtidspension. Og derfor har PBU indført en skattefri invalidesum ved fleksjob eller revalidering.

I denne uge sætter Børn og Unge fokus på de offentlige ydelser, når pædagogerne bliver syge. Artiklerne kan læses dels i det nummer af Børn og Unge, der kommer i morgen og to artikler, som nu kan læses på bupl.dk. Dem kan du læse her (1. artikel) og her (2. artikel)

Færre får en offentlig førtidspension end før førtidspensionsreformen, der trådte i kraft i 2013 - og PBU’s alvorligt syge medlemmer skal igennem et længere forløb, før de får bevilget fx fleksjob eller førtidspension.

Forsikringerne i Pædagogernes Pension er et supplement til de offentlige ydelser, således at invalidepension udbetales ved tilkendelse af offentlig førtidspension.

Medlemschef Annie Kristensen forklarer, at Pædagogernes Pension efter reformen udbetaler markant færre invalidepensioner:

- Det ville være positivt, hvis det var fordi der er færre der bliver syge. Men det er desværre ikke tilfældet. I stedet for førtidspension modtager flere ressourceforløbsydelse, der er er en kontanthjælpslignende ydelse, eller fleksjob - selv om de kun kan arbejde i ganske få timer om ugen, siger Annie Kristensen.

Invalidesum på 127.500 kr.
Annie Kristensen fortæller, at når et medlem får ressourceforløbsydelse, kan PBU ikke supplere med en invalidepension, fordi den bliver modregnet fuldt ud i ressourceforløbsydelsen:

- Derfor har vi indført en invalidesum på 127.500 kr. skattefrit, som udbetales, hvis et medlem kommer i ressourceforløb eller revalidering i minimum et år eller i fleksjob, siger Annie Kristensen.

418 medlemmer fik i 2016 udbetalt de 127.500 kr. skattefrit – og statistikken viser, at der også er mange her i 2017 der får glæde af ydelsen. Ud over summen, sikrer PBU, at der fortsat spares op til alderspensionen- også selv om arbejdsgiver ikke længere indbetaler til PBU. Læs mere om reglerne her.

Annie Kristensen slår fast, at PBU ønsker at levere gode forsikringer, der sikrer medlemmerne ved sygdom:

- Det er ikke nogen succes for os, hvis syge medlemmer ikke kan dækkes af vores forsikringer. Vi er pædagogernes pensionskasse, og vi skal ikke tjene penge på forsikringerne. Vi vil gerne levere forsikringer, som medlemmerne får glæde af - og ikke forsikringer, der blot modregnes i de offentlige ydelser - og til en pris der også sikrer, at der er penge til alderspensionen, slutter hun.

Forsikringerne ved længerevarende sygdom koster i PBU 2.200 kr. om året. Læs mere om forsikringerne her.

Emner