Få vores nyheder på mail

Afkast og pension: Hvordan hænger det sammen?

Nyhed   •   Nov 28, 2019 10:04 CET

Det går godt for afkastet i Pædagogernes Pension lige nu. Vi ligger på førstepladsen både målt på afkast i år og over en længere periode. Samtidig har vi annonceret lavere pension til nogle af medlemmerne, og det lyder måske modstridende. Læs forklaringen her.

Medlemmerne i Pædagogernes Pension har fået endnu mere i afkast i år end i de fleste andre pensionsselskaber med markedsrente. Faktisk opnåede Pædagogernes Pension det bedste afkast for 45-årige i årets første 10 måneder sammenlignet med samme profil i andre pensionsselskaber. Ser man på en treårig periode er afkastet også her det bedste.

Godt afkast i 2019, men lavere pension næste år
De pensionerede medlemmer i Pædagogernes Pension får én gang om året et brev fra os, hvor vi varsler størrelsen på det kommende års udbetalte pension. I år fik flere medlemmer den besked, at pensionen for 2020 vil blive sat ned. For de fleste handler det om en nedgang på cirka 5-9 pct. Naturligt nok spørger mange sig selv, hvordan det hænger sammen med det flotte afkast, vi har fået. Forklaringen finder vi i den måde, en pensionsudbetaling udregnes og bestemmes på.

Hvad bestemmer pensionens størrelse?
Opsparingens størrelse, vores aktuelle forventninger til det fremtidige afkast, omkostninger og udviklingen i levetid er faktorer, der tilsammen bestemmer størrelsen af pensionen. Opsparingen forrentes løbende månedligt med det direkte afkast, mens pensionen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Det er som udgangspunkt opsparingen ved udgangen af året, der bestemmer størrelsen af pensionen i det næstkommende år. Det vil sige, at det er opsparingen ved udgangen af 2018, der bestemmer pensionen for 2020.

For at sikre ro om reguleringen af pensionen udbetaler vi i indeværende år en pension, som er varslet tidligere i det foregående år. Herefter fastsætter vi en regulering af pensionen for det efterfølgende år, som således kan varsles i god tid. Det sker inden udgangen af juni måned hvert år. Det betyder, at den pension, der er varslet i juni 2019, først udbetales i 2020. Men de tal, der ligger til grund for beregningen af 2020-pensionen, er fra 2018.

Resultaterne fra 2018 spiller ind på pensionen i 2020
Når vi sætter pensionen ned for 2020 på trods af, at afkastet for 2019 indtil videre er så godt, er det fordi, afkastet for 2019 ikke har indvirkning på den pension, der skal udbetales i 2020. Det gode afkast i 2019 er ikke indregnet i den pension, vi udbetaler i 2020.

Derimod er der tre ting, der gjorde sig gældende i 2018, som gør, at pensionen nedsættes for 2020:

  • PBU fik et mindre godt afkast i 2018
  • De generelle forventninger til det fremtidige afkast er blevet lavere. Det vil sige, at man i samfundet generelt ikke regner med så høje afkast i fremtiden. Det betyder, at når vi regner opsparingen frem, vil den ikke være lige så høj, og derfor kan der ikke udbetales så meget om året som tidligere
  • Der er en forventning om, at vi lever længere. Når vi lever længere, skal pensionen udbetales over flere år, og det betyder lavere pension pr. år

Tilbage til samme niveau over tid
De faktorer, der er med til at afgøre størrelsen på pensionen i 2020, vil fortsætte med at have indflydelse på de udbetalte pensioner i fremtiden. Normalt beregner vi pensionerne, så udbetalingerne forventes at være på nogenlunde samme niveau over tid. På grund af de lavere forventninger til afkast i fremtiden planlægger vi at foretage en ændring af beregningsgrundlaget i første halvår af 2020, så pensionerne herefter igen forventes at være på omtrent samme niveau over tid. Dermed skulle vi altså gerne undgå større udsving i de udbetalte pensioner.