Gå til indhold
Ændring af dækning ved seniorpension

Nyhed -

Ændring af dækning ved seniorpension

Fra 1. juli 2022 ændrer vi dækningen ved tilkendt seniorpension. Læs mere om ændringerne her, og hvad det eventuelt betyder for dig.

Fra den 1. juli 2022 ændres dækningen ved tilkendt seniorpension, så det alene er muligt at få indbetalingssikring (bidragsfritagelse) og udbetaling af en halv invalidesum.

Hvorfor ændrer vi dækningen?
Den nugældende dækning indebærer, at medlemmer på seniorpension overkompenseres i forhold til medlemmer på andre helbredsbetingede ydelser. Med ændringen sidestilles medlemmer med seniorpension dækningsmæssigt med medlemmer, som tilkendes fleksjob.

Vi oplever desuden, at rigtig mange medlemmer får tilkendt seniorpension. For at kunne finansiere de stigende udgifter til dækningerne, må prisen for alle medlemmers forsikringer forhøjes. Men, hvis prisen for forsikringer stiger for meget, vil det betyde, at medlemmernes alderspensioner bliver for små.

Hvornår træder ændringen i kraft?
Dækningen ændres med virkning fra den 1. juli 2022.

Hvem kan få seniorpension?
De præcise regler for tilkendelse af seniorpension kan du finde på borger.dk.

Men, det indebærer bl.a., at:
- Du skal have 6 år eller mindre til folkepension

- Du skal have arbejdet i mindst 20 til 25 år

- Du må maksimalt kunne arbejde op til 15 timer om ugen i dit seneste job.

Hvad er dækningen ved seniorpension efter den 1. juli 2022?
- Du kan højst få udbetalt en halv invalidesum

- Du kan bevilges indbetalingssikring.

Hvis du tidligere har fået udbetalt en halv invalidesum
Hvis du tidligere har fået udbetalt en halv invalidesum, er der ingen yderligere udbetaling, hvis du bliver tilkendt seniorpension.

Hvis du har søgt om seniorpension inden den 1. juli 2022, kan du få udbetalt invalidepension
Du kan få invalidepension, selvom du først bliver tilkendt seniorpension efter den 1. juli 2022, hvis:

- du har ansøgt om seniorpension inden den 1. juli 2022

- du opfylder betingelserne for seniorpension inden den 1. juli 2022. 

Det vil altså sige, at hvis du sender en ansøgning om seniorpension i fx maj 2022, men først får svar og tilkendelse fra kommunen i august 2022, så får du udbetalt efter de nugældende regler.

Er du i tvivl?
Kontakt vores rådgivere i PBU, hvis du er i tvivl. De sidder klar til at hjælpe dig på 70 11 20 11.

Tags