Gå til indhold
Årets generalforsamling er udskudt

Nyhed -

Årets generalforsamling er udskudt

På grund af coronavirus og myndighedernes forsamlingsforbud udskydes PBU's generalforsamling. Vi orienterer om en ny dato her på hjemmesiden på et senere tidspunkt.


---------------------------------------------------------------


Mød op og få indflydelse, når Pædagogernes Pension holder generalforsamling. Alle medlemmer er velkomne og kan tage ordet.

Pædagogernes Pension holder den årlige generalforsamling den 1. april 2020 kl. 10.00 i Pædagogernes Hus, Sundkrogsgade 15, 4. sal, 2100 København Ø.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forslag til anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne

6. Aflønningspolitik i Pædagogernes Pension

7. Valg af revisor

8. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

9. Eventuelt

Har du lyst til at deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig på mail: pbu@pbu.dk senest d. 26. marts.


Pædagogernes Pension er pædagogernes helt eget pensionsselskab, og vi er 100 pct. ejet af vores 117.000 medlemmer. Vi forvalter en samlet pensionsformue på ca. 80 mia. kr. Det er vores ambition at tilbyde markedets bedste pensionsordning til pædagoger.